Oferta

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE:

 • · Pomiary i mapy sytuacyjno – wysokościowe
 • · Mapy do celów projektowych – „wtórniki”
 • · Mapy tematyczne
 • · Wytyczenia budynków i infrastruktury towarzyszącej
 • · Inwentaryzacje powykonawcze
 • · Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych – budynki, hale przemysłowe, suwnice, wieże, drogi, wiadukty, uzbrojenie podziemne
 • · Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • · Dokumentacja geodezyjna nieruchomości do celów prawnych
 • · Kompleksowa dokumentacja geodezyjno – urbanistyczna zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym
 • · Kompleksowa dokumentacja geodezyjno – projektowa obiektów budowlanych
 • · Mapy wektorowo – rastrowe
 • · Mapy numeryczne
 • · Pomiary specjalne: ocena pionowości budowli smukłych, pomiary punktów niedostępnych, pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli, itp.

USŁUGI PROJEKTOWE

 • · Tymczasowe organizacje ruchu na czas robót
 • · Stałe organizacje ruchu
 • · Projekty budowlane: budowa i przebudowa dróg, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą techniczną
 • · Projektowanie dróg leśnych, dróg wewnętrznych i placów manewrowych
 • · Projektowanie i uzgadnianie zjazdów do posesji wraz z niezbędnymi pozwoleniami
 • · Opracowywanie dokumentacji budowlanych sieci uzbrojenia podziemnego

USŁUGI KSERO I PLOTOWANIE ( CENNIK):

 • - Powielanie dokumentacji budowlanych i nie tylko
 • · Plotowanie do formatu A0 mono/kolor
 • · Ksero i wydruki do formatu A0 mono/kolor
 • · Skanowanie do formatu A0 mono/kolor
 • · Wydruki z programu AutoCad
 • · Wydruki z plików PDF itp.
 • · Archiwizacja dokumentacji klasycznej do wersji elektronicznej
 • · Obróbka rastrów (kalibracja, wektoryzacja)
 • - Składanie arkuszy, kompletowanie dokumentacji do formatki A4

USŁUGI POZOSTAŁE:

 • · Doradzamy w zakresie prawa geodezyjnego i budowlanego
 • · Pomożemy przy składaniu wniosków do pozwolenia na budowę
 • · Wykonujemy kosztorysy robót budowlanych na podstawie KNR
 • · Sprawujemy Nadzory Autorskie i Inwestorskie robót drogowych
 • - Przygotujemy kompletny wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wykorzystaj Nasze Doświadczenie!


rzetelna firma